Onze voorwaarden

Boekingsvoorwaarden Your Planet

Jouwtranssiberiereis.nl is onderdeel van de reisorganisatie Your Planet.

Your Planet biedt je de volgende zekerheden:

sgrDe zekerheid van Stichting Garantiefonds Reisgelden

Your Planet (KvK nr. 32141111) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

Deze SGR-garantie houdt in dat je als consument ervan verzekerd bent dat je vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij (Your Planet) door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

calaCalamiteitenfonds

Your Planet (KvK nr. 32141111) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

anvrAlgemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen

Your planet is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier om de ANVR-Reisvoorwaarden te downloaden.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reisvoorwaarden en onze aanvullende algemene voorwaarden.

In aanvulling op de ANVR voorwaarden gelden onze eigen algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Offerte

Je kunt eenvoudig via de website een offerte aanvragen. Als je minimaal drie bouwstenen hebt geselecteerd dan vul je je contactgegevens in en verzend je de aanvraag. Je ontvangt dan geheel vrijblijvend een offerte per email. Ons aanbod voor de bouwstenen is 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Ons aanbod is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen.

Optie op vluchten

Geoffreerde vluchtprijzen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vluchtprijzen, brandstoftoeslagen en andere toeslagen en belastingen kunnen op ieder moment wijzigen.

Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om vluchten een aantal dagen in optie te zetten. We bieden je de mogelijkheid om hier vrijblijvend gebruik van te maken. Een optie verzekert je van een stoel in een bepaalde boekingsklasse. Toeslagen en belastingen zijn onderhevig aan wijzigingen tot het moment dat het vliegticket daadwerkelijk geboekt wordt.

Procedure optie vluchten

Om een vlucht in optie te kunnen zetten hebben we van alle passagiers de achternaam, de eerste voornaam en het geslacht nodig, zoals deze in het paspoort vermeld staan. Daarnaast hebben we een telefoonnummer van je nodig waarop je te bereiken bent. Je bent er als reiziger verantwoordelijk voor dat wij de juiste gegevens aangeleverd krijgen.

Zodra we de vluchten in optie hebben gezet, ontvang je van ons per email een vluchtschema. Hier vind je alle vluchtgegevens en de namen zoals ze in het systeem zijn ingevoerd. Eventuele fouten in de namen van de passagiers of de vluchtdata en -tijden dien je zo spoedig mogelijk bij ons te melden.

De geldigheidsduur van de optie is mede afhankelijk van de voorwaarden die de luchtvaartmaatschappij stelt. We geven deze telefonisch of per email aan je door.

Hoe boek je?

Bij je offerte ontvang je ook een boekingsformulier. Als je akkoord gaat met het reisvoorstel dan vul je het boekingsformulier in en stuur je het per email naar ons op. Zodra je dit formulier naar ons verzendt is de boeking gemaakt

Treintickets

Treintickets voor Rusland, Mongolië en China kunnen in de meeste gevallen 6 tot 2 weken voor vertrek gekocht worden. Voor de meeste trajecten kunnen we voor deze tijd wel al een voorboeking maken. Het loont dus om vroeg te boeken. De eerste klas is slechts beperkt beschikbaar en zeer gewild. Als de eerste klas uitverkocht blijkt, houden wij ons het recht voor om een gehele coupé in de tweede klas voor tweepersoonsgebruik voor je te reserveren.

Reisverzekering verplicht

Your Planet stelt het afsluiten van een reisverzekering verplicht voor reizigers. Een reisverzekering dekt niet alleen een belangrijk deel van medische kosten die niet door je basis ziektekostenverzekering gedekt worden, maar ook SOS hulpverlening en repatriëring.

Wij helpen je graag bij het afsluiten van een (doorlopende) reisverzekering. Your Planet werkt samen met Allianz, een reisverzekeraar met een goede dekking en een eigen alarmcentrale waarbij je in het Nederlands geholpen wordt.

Heb je zelf al een reisverzekering afgesloten, dan vragen we je om een kopie van je polis naar ons op te sturen (per e-mail, fax of post).

We adviseren je om ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Uiteraard helpen we je hier graag bij.

Bevestiging van de boeking

Als je boeking bij ons binnen is gaan wij alle reserveringen voor je maken. Het kan voorkomen dat accommodatie of programma-onderdelen niet beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk dat vluchten niet meer tegen de offerteprijs geboekt kunnen worden. We zullen je dan een alternatief voorleggen. Het is mogelijk dat hier meerkosten aan verbonden zijn.

Wanneer de reis gereserveerd is ontvang je van ons de factuur. Deze dient tevens als bevestiging van de reis. Controleer goed of de namen van alle reizigers juist vermeld staan en of de boeking correct is. Mocht er iets niet kloppen, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten.

Betaling

Als de gehele reis gereserveerd is dan ontvang je van ons de factuur. De aanbetaling bedraagt 30 % van het landarrangement.

Vluchten moeten meestal in geheel vooraf betaald worden. Dit kan ook gelden voor boottickets naar Japan.

De resterende reissom moet uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Je kunt betalen door middel van overschrijving via bank of giro. Creditcards kunnen we helaas niet accepteren.

Reissomverhogingen

Indien vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen en heffingen stijgen, heeft Your Planet het recht om de reissom te verhogen. Je zult hiervan uiterlijk 20 dagen voor vertrek schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

De manier waarop de verhoging is berekend zal in een brief worden uitgelegd. Als reiziger heb je het recht om deze verhoging af te wijzen. Hiervoor heb je, na ontvangst van de mededeling, drie werkdagen de tijd. Na deze drie dagen vervalt dit recht.

Indien je de verhoging afwijst, heeft Your Planet het recht om de overeenkomst op te zeggen. De reissom zal dan worden terugbetaald, met uitzondering van de kosten voor de visumverzorging, indien deze reeds is uitgevoerd. Deze opzegging moet binnen zeven werkdagen na ontvangst van de afwijzing gebeuren. Hierna vervalt dit recht.

Het verzenden van je paspoort

Je paspoort is een heel persoonlijk document. Daar ben je natuurlijk zuinig op. Je kunt er van op aan dat wij en onze visumdienst zorgvuldig omgaan met je paspoort. Vanaf het moment dat we je paspoort ontvangen voor de visumaanvraag tot het moment dat de visumaanvraag is voltooid zijn wij verantwoordelijk voor je paspoort. Maar tijdens het verzenden van je paspoort is dat anders. Voor het verzenden van je paspoort zijn er verschillende methodes. Ten tijde van de boeking vragen we je een keuze te maken uit deze opties. Het is belangrijk dat je een overwogen keuze maakt om zo misverstanden te voorkomen. Lees hier verder.

Reisbescheiden en reisdocumenten

De reisbescheiden ontvang je uiterlijk 5 dagen voor vertrek per post. Mocht je de reisbescheiden dan nog niet binnen hebben, neem dan contact met ons op. Een deel van de reisbescheiden, zoals treintickets, ontvang je meestal ter plaatse. Als reiziger ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de geldigheid en juistheid van je paspoort en visum.

Wijzigingen

Als je de boeking wilt wijzigen dan berekenen wij € 20,- wijzigingskosten. Daarnaast kan het zijn dat er annuleringskosten aan verbonden zijn.

Annulering door de reiziger

Annuleringen dienen schriftelijk te worden gedaan, per email. De kosten hangen af van het tijdstip waarop geannuleerd wordt.

  • Tot en met 57 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon
  • 56 dagen tot en met 29 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon
  • 28 tot en met 15 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon
  • 14 tot en met 8 dagen voor vertrek: 90 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon
  • 7 dagen voor vertrek tot en met dag van vertrek: 100 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Klachten

Mocht je tijdens de reis een klacht hebben, dan lossen wij deze graag voor je op.

Klachten meld je direct bij onze lokale contactpersoon én bij het Your Planet kantoor in Nederland. Dat kan door middel van een e-mail naar info@yourplanettravel.nl of per telefoon op +31 35 77 24396.

Your Planet zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Indien een probleem ter plekke niet kon worden opgelost, kan de reiziger binnen twee maanden na thuiskomst schriftelijk via info@yourplanettravel.nl een klacht indienen.

Your Planet heeft na het indienen van de klacht één maand de tijd om inhoudelijk op de klacht te reageren.

Avontuurlijk reizen

Reizen naar verre landen betekent dat je rekening moet houden met een andere cultuur en andere gebruiken. Door omstandigheden kan het soms zo zijn dat dingen iets anders lopen dan gepland. Dit hoort bij het avontuurlijke karakter van de reis. Als reiziger heb je dus een flexibele instelling nodig. Van ons kun je verwachten dat wij er alles aan zullen doen om jouw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.